Vzdělání

1999 - 2007
Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie
doktorské studium v oboru kartografie, geoinformatika a DPZ
disertační práce: Využití technologie GIS při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu (obhájeno únor 2007)

1994 - 1999
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
magisterské studium v oboru biologie-geografie-geologie
diplomová práce: Datové modely geologických dat v prostředí PC ARC/INFO

1990 - 1994
Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi