Účast na projektech

GAČR

Projekt:    Využití technologie GIS a GPS při podrobném mapování krajiny
Rok:        1999-2001
Zapojení: spolupracovník

Projekt:   Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická
                vizualizace na Moravě a ve Slezsku
Rok:        2003
Zapojení: spolupracovník

Projekt:    Transformace sektoru služeb na území ČR
Rok:         2004-2006
Zapojení: spolupracovník

Projekt:    Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů
                velkých měst v ČR
Rok:         2005-2007
Zapojení: spolupracovník

Projekt:    Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově
                orientovaných problémů (402/09/0219)
Řešitel:    doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Trvání:     2009-2011
Zapojení: spolupracovník

Projekt:    Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou
               rizikovostí pro tělesně postižené (205/09/P120)
Rok:        2009-2011
Zapojení: řešitel

Projekt:   Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu
               na příkladu středně velkých měst (205/09/1297)
Rok:        2009-2011
Zapojení: spolupracovník na dohodu o provedení práce

OPVK

Projekt:      Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink
                  (CZ.1.07/2.4.00/31.010)
Rok:           2012-2013
Zapojení: cílová skupina spadající pod KGI, PřF, UP v Olomouci

FRVŠ

Projekt:    Inovace výuky dálkového průzkumu Země v geografii a geoinformatice
Rok:         2004
Zapojení: řešitel

Projekt:    Využití hyperspektrálních dat ve výuce dálkového průzkumu Země
Rok:         2006
Zapojení: řešitel

Projekt:   Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na
               geoinformační technologie (2036/208)
Řešitel:  doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Rok:      2008
Zapojení: spoluřešitel

Projekt:    Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační
                systémy II
Rok:         2009
Zapojení: řešitel

VaV MŽP ČR

Projekt:    Atlas krajiny České republiky
Rok:        2004-2007
Zapojení: spolupracovník

Projekt:    Vliv rekreačního využívání na stav a vývoj biotopu 
                ve vybraných VCHÚ(CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky, KRNAP, NP
               Šumava)
Rok:        2004-2005
Zapojení: spolupracovník

MMR ČR

Projekt:    Urbanisticky rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Rok:         2004-2006
Zapojení: spolupracovník

Interní granty PřF UP

Projekt:   Vnitřní grant fakulty - Modely barev v koncepci značkového klíče
               v tematických
Rok:        2000
Zapojení: řešitel