Publikace

2014 

HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Current Trends in Evaluation of User Interface of Public Administration Information Systems. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2014. pp. 139-146. ISBN: 978-80-210-6611-3. ISSN: 2336-1239.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Comparison of Usability Evaluation Methods Used for Analogue Maps Evaluation. In Cartocon 2014 Conference proceedings. Olomouc: Palacký University, 2014. pp. 121. ISBN: 978-80-244-3978-5.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Benefits of Elearning in the Education of Geoinformation Technologies at the Faculty of Economics and Administration University of Pardubice. In DIVAI 2014 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference proceedings. Štúrovo, Slovakia, 2014. pp. 93 - 103. ISBN: 9788074784972.

MaŠÍN, Oldřich., Sedlák, Pavel. Využití služby EMS/Copernicus pro podporu cvičení „RESTART 2013“. ArcRevue, 23. ročník, číslo 1/2014, Praha, ARCDATA Praha, s.r.o., 2014, str. 9-11, ISSN 1211-2135.

2013

FLAMÍK, Michal, SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Využití heuristického hodnocení pro zjednodušení systému hodnocení turistických analogových map In KŘUPKA, Jiří, VÍTEK, Miloš (Eds.) Systémy složité a zjednodušené, 2013. ISBN 978-80-7395-572-4.

FAJFR, Radek, KUCHTÍKOVÁ, Eva, NEUMANNOVÁ, Jana, KOMÁRKOVÁ, Jitka, SEDLÁK, Pavel. Geoinformační technologie jako nástroj pro zjednodušení systému pasportizace zvoleného jevu In KŘUPKA, Jiří, VÍTEK, Miloš (Eds.) Systémy složité a zjednodušené, 2013. ISBN 978-80-7395-572-4.

HOVAD, Jan, SEDLAK, Pavel, KOMARKOVA, Jitka,  DUCHAC, Adam. Analysis performed using LIDAR mobile mapping. In International Journal of Applied Mathematics and Informatics. Barcelona: NAUN, v tisku, s. 9.

SEDLÁK, Pavel, KOPÁČKOVÁ, Hana, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Process Modeling in Testing and Evaluation of Cartographic Products Usability. M. Margenstern, et all. (Eds.). In Proceedings of the 4th European Conference of Computer Science (ECCS '13). Paris, France: WSEAS, 2013. pp. 77-83. ISBN 978-960-474-344-5. ISSN 1790-5109.

2012

 

Hovad, J., Komarkova, J., Sedlak, P., Tulacka, M. Calculation and Visualisation of Radar Protection Zone. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2012, vol. 6, issue 1, p. 213-221. ISSN 1998-015.

 

HOVAD, J., SEDLAK, P., KOMARKOVA, J. DUCHAC, A. Data Processing and Visualisation of LIDAR Point Clouds. In Latest Trends in Applied Informatics and Computing: Proceedings of the 3rd International conference on Applied Informatics and Computing Theory. Barcelona: WSEAS Press, 2012, s. 6. ISBN 978-1-61804-130-2ISSN 1790-5109. Dostupné z: http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2012/Barcelona/AICT/AICT-28.pdf

 

HOVAD, J., SEDLAK, P., KOMARKOVA J., a DUCHAC, A. Analysis performed using LIDAR mobile mapping. In International Journal of Applied Mathematics and Informatics. Barcelona: NAUN, v tisku, s. 9.

 

HUB, M., SEDLÁK, P., KOŽURIKOVÁ M. Testing of Quality of Cartographic Products. In: Latest trends in information technology. Vienna, Austria, 10. - 12. listopadu 2012. s. 209-214. ISBN: 978-1-61804-134-0. ISSN 1790-5109.

 

FLAMÍK, M, SEDLÁK, P., HUB, M., KOMÁRKOVÁ, J. Využití heuristického hodnocení pro zjednodušení systému hodnocení turistických analogových map In Křupka, J., Vítek, M. (Eds.) Systémy složité a zjednodušené, (v tisku). ISBN 978-80-7395-572-4.

 

FAJFR, R., KUCHTÍKOVÁ, E., NEUMANNOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P. Geoinformační technologie jako nástroj pro zjednodušení systému pasportizace zvoleného jevu In Křupka, J., Vítek, M. (Eds.) Systémy složité a zjednodušené, (v tisku). ISBN 978-80-7395-572-4.

 

Komarkova, J., Sedlak, P., Jedlicka, M., Horakova, L., Sramek, P., Hejlova, J. Influence of Raster Data Quality on Spatial Modelling and Analyses. International Journal of  Mathematics and Computers in Simulation, 2012, vol. 6, issue 1, p. 213-221. ISSN 1998-015.

 

SEDLÁK, P., HUB, M., KOMÁRKOVA, J., NIEMINEN, M. Kde se věda a umění potkává s technologií a obchodem (PR). In GISportal.cz [online]. [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2012/09/kde-se-veda-a-umeni-potkava-s-technologii-a-obchodem-pr/

 

MÁCHOVÁ, R., PEŠEK, L., SEDLÁK, P. Návrh optimalizace počtu a rozmístění poštovních schránek v Pardubicích, Veřejná správa 2012, Sborník příspěvků z vědecké konference. Pardubice, Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-533-5.

 

2011

 

HUB, M., VÍŠEK, O., SEDLÁK, P. Heuristic Evaluation of Geoweb: Case Study. Europan Computing Conference. Proceedings of the European Computing Conference (ECC ‘11). 2011, s. 142-146. ISBN: 978-960-474-297-4.

 

JIRAVA, P.,  SEDLÁK, P. Zpracování a vizualizace prostorové informace  v rámci udržitelného rozvoje. In: Sborník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“. Brno, MŽP ČR. 23-25. 5. 2011. s. 58-64.

 

KOMÁRKOVÁ, J., HUB, M., SEDLÁK, P., KOPÁČKOVÁ, H., ŠIMONOVÁ, S., ČAPEK, J., NOVÁK, M., HORÁK, O., DVOŘÁK, J., JEDLIČKA, M., VÍŠEK, O. Použitelnost aplikací pro podporu prostorově orientovaných problémů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 112 s. ISBN 978-80-7395-443-7.

 

Komárková, J., Hub, M., Sedlák, P., Víšek, O., Horák, O., Novák, M., Jedlička, M. Methodology of Usability Evaluation of Web-based GIS Applications, In Jindřich Kaluža (Ed.): Strategic Management and its Support by Information Systems: 9th International Conference, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, Čeladná 5. - 7. 9. 2011. s. 64-79. ISBN 978-80248-2444-4.

 

Komárková, J., Sedlák, P., Novák, M., Slavíková, V., Musilová, A.Methods of usability evaluation of web-based geographic information systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, Issue 1, Volume 5, 2011. ISSN 2074-1308.

 

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P., Šrámek, P., Pitterle, J. Quality Evaluation of Spatial Data in Raster Format. In AIASABEBI'11 Proceedings of the 11th WSEAS int. conf. on Applied informatics and communications, and Proceedings of the 4th WSEAS Int. conf. on Biomedical electronics and biomedical informatics. Florence: WSEAS, 2011. s. 180-185. ISBN 978-1-61804-028-2.

 

Komárková, J., Sedlák, P., Tulačka, M. Spatial Analyses to Support Decision-Making with Focus on Radar Systems. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communications and Computers: Proceedings of the 2nd European Conference of Computer Science (ECCS'11). Stevens Point: WSEAS Press, 2011, s. 296-301. ISBN 978-1-61804-056-5.

 

Sedlák, P. Na stáži na severu, západě i východě. GeoBusiness, 10. ročník, č. 1/2011, s. 34-35, ISSN 1802-4521.

 

SEDLÁK, P., HUB, M., JAKOUBEK, K., KOMÁRKOVÁ, J. Preference uživatelů internetových mapových aplikací zjištěné na základě hodnocení použitelnosti. 19. Kartografická konferencia Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2011, Bratislava, s. 131-139. ISBN 978-80-89060-19-1.

 

Sedlák, P., Jirava, P. Zpracování a vizualizace prostorové informace v rámci udržitelného rozvoje. In Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 28-37. ISBN 978-80-7395-424-6.

 

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., BĚLOHLÁVEK, M., KOUTNÍKOVÁ, V. HORÁKOVÁ, L., HAVLÍČKOVÁ, K., DLABAL, K., CAHA, M., BERKOVEC, T., ŠTĚRBA, B. Definition of Contributions of Geographic Information Systems for Solving Barrier-free Environment Issues. In AIASABEBI'11 Proceedings of the 11th WSEAS int. conf. on Applied informatics and communications, and Proceedings of the 4th WSEAS Int. conf. on Biomedical electronics and biomedical informatics. Florence: WSEAS, 2011. s. 198-203. ISBN 978-1-61804-028-2.

 

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., BĚLOHLÁVEK, M., KOUTNÍKOVÁ, V. HORÁKOVÁ, L., HAVLÍČKOVÁ, K., DLABAL, K., CAHA, M., BERKOVEC, T., ŠTĚRBA, B. Geografické informační systémy při řešení konfliktů v městském prostředí. In KŘUPKA, J., VÍTEK, M. Systémové konflikty. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 64-73. ISBN 978-80-7395-441-3.

 

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., JEDLIČKA, M., HLÁSNÝ, R., ČERNOVSKÁ, I. The use of modelling tools for modelling of spatial analysis to identify high-risk places in barrier-free environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, Issue 1, Volume 5, 2011, s. 81-87. ISSN 2074-1308.

 

Sedlák, P., Komárková, J., Šimonová, S., Simčáková, I. Application of modeling tools for modeling of spatial analyses for physically impaired people. In Strategic Mangement and its Support by Information Systems, 9th International Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 159-171. ISBN 978-80-248-2444-4.

 

Sedlák, P., MaŠÍN, O. Den věnovaný geoinformatice na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Zpravodaj Univerzity Pardubice, číslo 66/2011, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2011, s. 17.

 

Sedlák, P., Komárková, J., MaŠÍN, O., VESELÁ, I. Den geoinformatiky. ArcRevue, 20. ročník, číslo 1/2011, Praha, ARCDATA Praha, s.r.o., 2011, s. 37, ISSN 1211-2135.

 

2010

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P., HUB, M., SLAVÍKOVÁ, V. Využití heuristik pro hodnocení použitelnosti webových GIS aplikací. Sborník příspěvku XXII. sjezdu České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava. Ostravská univerzita, 2010. V recenzním řízení.

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P., NOVÁK, M., SLAVÍKOVÁ, V., MUSILOVÁ, A. Problems in Usability of Web-Based GIS. In DEO, N., et al. PPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 419-425. ISBN: 978978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P., NOVÁK, M., SLAVÍKOVÁ, V., MUSILOVÁ, A. Methods of usability evaluation of web-based geographic information systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, Issue 1, Volume 5, 2011.

SEDLÁK, P., HUB, M., KOMÁRKOVÁ, J., VÍŠEK, T. Nový přístup k testování a hodnocení kvality map. Geodetický a kartografický obzor. 56/98, 9, 2010, Praha, s. 182-188, ISSN: 0016-7096.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J. Implementace dalších geoinformačních technologií do výuky na FES UPa. Informatika XXIII/2010. Brno. V recenzním řízení.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., JEDLIČKA, M., HLÁSNÝ, R., ČERNOVSKÁ, I. Modelování procesů prostorových analýz pro detekci problémových míst z hlediska bezbariérovosti. Sborník příspěvku XXII. sjezdu České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava. Ostravská univerzita, 2010. V recenzním řízení.

SEDLÁK, P, KOMÁRKOVÁ, J, JEDLIČKA, M, HLÁSNÝ, R, ČERNOVKÁ, I. Modelling of spatial analyses processes for purpose of detection of weak points in barrier-free environment. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 419-412. ISBN 978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

SEDLÁK, P, KOMÁRKOVÁ, J, JEDLIČKA, M, HLÁSNÝ, R, ČERNOVKÁ, I. The use of modelling tools for modelling of spatial analysis to identify high-risk places in barrier-free environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, Issue 1, Volume 5, 2011.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., MAŠÍN, O., VESELÁ, I. Den GIS 2009 na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. GEODIS NEWS, 9. ročník, číslo 1/2010, Brno, GOEDIS BRNO, spol. s r.o., 2010, s. 5, ISBN: 978-80-902939-7-7.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., MAŠÍN, O., VESELÁ, I. Den GIS 2009 na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. ArcRevue, 19. ročník, číslo 1/2010, Praha, ARCDATA Praha, s.r.o., 2010, s. 36-37, ISSN: 1211-2135.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., MAŠÍN, O., VESELÁ, I. Den GIS 2009 na Fakultě ekonomicko-správní. Zpravodaj Univerzity Pardubice, číslo 63/2010, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2010, s. 13-14.

SEDLÁK, P, PRISLINGER, J, VYSOUDIL, M. Využití dat z družice LANDSAT pro detekci tepelného znečištění v městské a příměstské krajině. In Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D: Faculty of Economics and Administration. 16. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 264-278. ISSN 1211-555X.

SEDLÁK, P., ŠIMONOVÁ, S., KOMÁRKOVÁ, J., RAJŠNER, I., POŠVOVÁ, K. Databáze bodů zájmu bezbariérovosti. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D: Faculty of Economics and Administration. V recenzním řízení.

2009

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P. Inovace výuky geoinformačních technologií. In MOTYČKA, A. Sborník abstraktů z mezinárodní pedagogicky zaměřené konference Informatika XXII/2009. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2009. s. 44-45. ISBN: 978-80-7302-152-8.

SEDLÁK, P., HUB, M., KOMÁRKOVÁ, J., VÍŠEK, T. Nový přístup k testování a hodnocení kvality map. In: Sborník abstraktů 18. kartografické konference. Olomouc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009, CD.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J. Systém Idrisi ve výuce geoinformačních technologií na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. In MISÁKOVÁ, L., KLIMÁNEK, M. 10. seminář uživatelů Idrisi. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 82-86. ISBN: 978-80-7375-320-7.

SEDLÁK, P., MAŠÍN, O., KOMÁRKOVÁ, J., Den GIS 2008. ArcRevue, 18. ročník, číslo 1/2009, Praha, ARCDATA Praha, s.r.o., 2010, s. 33, ISSN: 1211-2135.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., PIVERKOVÁ, A. Geoinformation Technologies Help to Identify Movement Barriers for Physically Impaired People. In GYENES, Filip. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D Faculty of Economics and Administration, Special Edition. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 125-133. ISBN: 978-80-7395-209-9. ISSN: 1211-555X.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., PIVERKOVÁ, A. Identification of Movement Barriers for Physically Impaired People in the City Environment by Means of Spatial Analyses. In REVETRIA, R., MLADENOV, V., MASTORAKIS, N. RECENT ADVENCES in APPLIED COMPUTR SCIENCE: Procedings of the 9th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS'09). Genova, Italy: WSEAS Press, 2009. p. 247-252. ISBN: 978-960-474-127-4. ISSN: 1790-5109.

SEDLÁK, P., RYŠÁNKOVÁ, L., KOMÁRKOVÁ, J. Kartografická prezentace kulturního dědictví. In Poštolka, V. et al. (eds.): GEODNY LIBEREC 2008 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Sborník příspěvků z výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Geografické dny Liberec 2008. Liberec. Technická univerzita v Liberci, 2009, CD, ISBN: 978-80-7372-443-6.

VYSOUDIL, M., JUREK, M., PAVELKOVÁ, R., SEDLÁK, P., TOMÁŠ, M. Projekt analýzy městského a příměstského klimatu Olomouce. In: Sborník abstraktů Mezinárodní vědecké konference k 50. výročí geografie na PřF UP. Olomouc 10.-11. 6. 2009, s. 134, ISBN: 976-80-244-2290-9.

2008

KALA, T., KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P. Management Pro Rešení Disparit. Disparity v Hospodaření Obcí v Královéhradeckém a v Pardubickém Kraji. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, ISBN: 978-80-7041-395-1.

KOPÁČKOVÁ, H., KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P. Decision making with textual and spatial information. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS, Issue 3, Volume 5, March 2008, s. 258-266, ISSN: 1790-0832 na stránkách: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/25-497.pdf

KOMÁRKOVÁ, J., LANGROVÁ, K., SEDLÁK, P. Evaluation of Development of Information Society and Participation of the Citizens in the Czech Republic by means of Spatial Methods. In New Aspects of Comupters. Part: III. Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Computers. Greece: WSEAS Press, 2008, p. 880-885, ISBN: 978-960-6766-85-5. ISSN: 1790-5109.

KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P., LANGROVÁ, K. Information Society and its Development in the Czech Republic. WSEAS Transactions on Computers. Greece: WSEAS Press, 2008, Volume 7, Issue 9, p. 1483-1494, ISBN: 1109-2750.

MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2008, 181 s. ISBN: 978-80-244-1928-2.

SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J. Den GIS 2007 na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. ArcRevue, 17. ročník, číslo 1/2008, Praha, ARCDATA Praha, s.r.o., 2008, s. 33, ISSN: 1211-2135.

SEDLÁK, P., RYŠÁNKOVÁ, L., KOMÁRKOVÁ, J. Kartografická prezentace kulturního dědictví. In Popková, K., Šmída, J. (eds.): GEODNY LIBEREC 2008. Sborník abstraktů z výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Geografické dny Liberec 2008. Liberec. Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 100, ISBN: 978-80-7372-367-5.

SEDLÁK, P., RYŠÁNKOVÁ, L., KOMÁRKOVÁ, J. Vizualizace kulturního dědictví. In Gyenes, F. (ed.): Veřejná správa 2008. Sborník příspěvků na CD-ROM z konference Veřejná správa 2008. Seč u Chrudimi. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008, 6 s., ISBN: 978-80-7395-108-5.

2007

KOPAČKOVÁ, H., KOMÁRKOVÁ, J., SEDLÁK, P. Knowledge Pre-Processing in Decision Making. In Proceedings of the 2007 WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS ´07), November 21 - 24, 2007. Venice: WSEAS, 2007, s.134-139, ISBN: 978-960-6766-15-2.

NOVÁKOVÁ, E., PECHANEC, V., SEDLÁK, P. Monitorování těžební činnosti a analýza vlivu na diverzitu krajiny. In Grohmanová, L. (eds.): Ekologie krajiny v ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírody Sborník ze 7. ročníku semináře věnovaného Ekologii krajiny v ČR, Horka nad Moravou, 2007, s. 149-158, ISBN: 978-80-87154-08-3.

PECHANEC, V., SEDLÁK, P. Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc. In. Klimánek, M., Misáková, L. (eds). 8. setkání uživatelů Idrisi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007, s. 76-81, ISBN: 978-80-7375-078-7.

SEDLÁK, P. Využití technologie GIS při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, 2007, 195 s.

SEDLÁK, P., BURIAN, J. Dopady sucha na světový trh – Družice DPZ pomáhají předpovídat sucho. GeoBusiness, 6. ročník, č. 2/2007, s. 26-28., ISSN: 1802-4521.

2006

SEDLÁK, P., JANČÍK, M., KOPAČKOVÁ, V. Využití spektrálních indexů při geologickém mapování. In: Kraft, S. a kol. (ed), Česká geografie v evropském prostoru. Sborník abstraktů referátů mezinárodní konference, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice, 2006, 208 s. ISBN 80-7040-879-0

SEDLÁK, P., JANČÍK, M., KOPAČKOVÁ, V. Využití spektrálních indexů při geologické mapování. In: Rypl, J. (ed.), Česká geografie v evropském prostoru – Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2006.

SEDLÁK, P., JANČÍK, M. Spektrální indexy v geologickém výzkumu. In: Létal, A. Smolová, I. (ed), Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů mezinárodního semináře Stav geomorfologických výzkumu v roce 2006, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Olomouc, 2006, 75 s. ISBN: 80-244-1320-5

SEDLÁK, P., JANČÍK, M. Spektrální indexy v geologickém výzkumu. In.: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, Olomouc, 2006, s. 244-247. ISBN: 80-244-1542-9

SEDLÁK, P. Dálkový průzkum Země v geologii. Geografické rozhledy, roč.16, č. 2/2006-2007, 2006, s. 10-11.

HOVORKOVÁ, M., SEDLÁK, P. Postupy a řešení při zpracování a vizualizaci dat GIS (jižní Altaj, východní Kazachstán). In Chlachula J. et al. (2006), Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity jižního Altaje v kontextu environmentálních tzransformací a socio-ekonomického rozvoje", 2006, pp. 13-17.

SEDLÁK, P., PECHANEC, V. Den GIS 2006 – Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci. ArcRevue, ARCDATA Praha, s.r.o., Praha, 2006.

SEDLÁK, P., HOBZA, O. Digitální zpracování obrazu – Systém Idrisi32 Release Two. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2006, 83 s.

2005

ČECHÁK, R., SEDLÁK, P., KILIANOVÁ, H. Sledování změn vybraných vodních toků města Olomouce na leteckých snímcích. In: Měkotová, J. a kol. (ed), Říční krajina. Sborník příspěvků konference Říční krajina, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2005.

ČECHÁK, R., SEDLÁK, P., KILIANOVÁ, H. Změny vybraných vodních toků města Olomouce. In: Svatoňová, H. a kol. (ed), Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků mezinárodní konference, Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno, CD-ROM. 2005, ISBN 80-210-3759-8

KUDRNOVSKÝ, E., LÉTAL, A., SEDLÁK, P. Design of the optimum content and the symbol code of biking maps. Procedings of XXI. cartographic conference of ICA, La Coruna, Spain, 2005.

2004

VOŽENÍLEK, V. SEDLÁK, P. Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování. Geografický časopis, číslo 1, roč. 56, 2004, s. 65-81.

SEDLÁK, P., SZCZYRBA, Z., ZÁVODNÍK, P. Zjišťování změn ve využití země města Olomouce pomocí DPZ. In: Ružička, J. (ed), GIS … Ostrava 2004. Sborník 11.mezinárodního sympozia GIS … Ostrava 2004 – Mobilní a internetové technologie, VŠB – TUO, Ostrava, 2004, CD-ROM, ISSN: 1213-2454.

SEDLÁK, P., KUDRNOVSKÝ, E., VOŽENÍLEK, V. Ohlédnutí za Dnem GIS 2003 – Katedra geoinformatiky UP v Olomouci. ArcRevue, roč.13, ARCDATA Praha, s.r.o., Praha, 2004, s. 23., ISSN: 1211-2135.

SEDLÁK, P., VOŽENÍLEK, V. Cvičení z GIS II – Systém Idrisi32 Release Two. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 116 s., ISBN: 80-244-0825-2.

SEDLÁK, P., BÁR, R. Temporální analýza vývoje vybraných antropogenních tvarů v okolí Žulové a Vápenné. In: Engel, Z. a kol. (ed), Geomorfologický sborník 3 – Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře v Peci pod Sněžkou, Katedra fyzické geografie a geoekologie , Praha, PřF UK, 2004, 84 s. ISBN: 80-7082-946-X

SEDLÁK, P., BÁR, R., SMOLOVÁ, I. Detekce těžebních tvarů reliéfu v okolí Žulové a Vápenné pomocí DPZ. Sborník referátů konference GIS Seč 2004 GIS ve veřejné správě, Litomyšl, Invence Litomyšl, 2004, CD-ROM, ISBN: 80-86143-28-7, ISSN: 1213-4163.

VOŽENÍLEK, V., SEDLÁK, P. Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování. Geografický časopis, číslo 1, roč. 56, 2004, s. 65-81.

KUDRNOVSKÝ, E., SEDLÁK, P. The GIS Education for the Government in the Czech Republic. In: Colection of papers from Fourth European GIS Education Seminar in Villach, Austria, 2004, CD-ROM.

VOŽENÍLEK, V., DOBEŠOVÁ, Z., SEDLÁK, P., AZZANI, A., KOZÁKOVÁ, M. Metadata a kompozice atlasu. Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, Vydavatelství SAV, Bratislava, 2004, s. 165 – 177, ISBN: 80-89060-06-4, ISSN: 1336-5339.

SEDLÁK, P, ZÁVODNÍK, P. Data dálkového průzkumu Země při zachycení změn na okrajích velkých měst (problematika rezidenčních funkcí, case study Olomouc). In.: Fňukal, M., Szczyrba, Z. (eds.): Bydlení nové formy a dimenze (sborník referátů z konference). Univerzita Palackého, Olomouc, 2004, s. 159-165. ISBN: 80-244-0937-2

SEDLÁK, P., BÁR R. Inventarizace vybraných těžebních tvarů reliéfu prostředky DPZ. In: Dubcová, A., Kramáreková, H. (ed), Geografické informácie 8. Zborník příspěvků konference Stredoevrópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja, Edícia Prírodovedec, publikácia č. 156, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, 2004, s. 168-173, CD-ROM. ISBN: 80-8050-542-X

SEDLÁK, P., ZÁVODNÍK, P. Družicová data při monitoringu změn využití země města Olomouce. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference České geografické společnosti v Ostravě. In.: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, 2004, s. 608-615, CD-ROM, ISBN: 80-7042-788-4

SEDLÁK, P. Dálkový průzkum Země – 1. část. Geografické rozhledy, roč. 14, č. 1/2004-2005, 2004, s. 10-11. ISSN 1210-3004

SEDLÁK, P. Dálkový průzkum Země – 2. část. Geografické rozhledy, roč. 14, č. 2/2004-2005, 2004, s. 38-39. ISSN 1210-3004

2003

HANUŠ, F. , SEDLÁK, P. KAVES-katalog extenzí a skriptů pro ArcView 3.1. ArcRevue, 2003, ARCDATA Praha, s.r.o., Praha, s. 14., ISSN: 1211-2135

SEDLÁK, P. Detekce kvartérních sedimentů metodami DPZ. In: Herber, V., (ed), Fyzickogeografický sborník 1 - Fyzická geografie – vzdělávání výzkum, aplikace. Sborník příspěvků z 20. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, MU Brno, Brno, 2003, s. 141-147, ISBN: 80-210-3284-7.

KUDRNOVSKÝ, E., SEDLÁK, P. Typy zvětrávání v průlomovém údolí Labe. In: Mentlík, P.,(ed), Geomorfologický sborník 2 – Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Geomorfologie ´03, Katedra geografie a Česká asociace geomorfologů , ZČU v Plzni, Plzeň, 2003, s. 141-147, ISBN: 80-7082-946-X.

SEDLÁK, P. Using Landsat TM data for mapping of the Quternary deposits. SGU-rapport 2003:9, Upssala, Sveriges geologiska undersökning, 2003, 10 s.

SEDLÁK, P., SZCZYRBA, Z., KUDRNOVSKÝ, E. Spatial temporal changes of land use in postcommunist towns with remote sensing data - case study of Olomouc city. In: Symposium Remote Sensing of Urban Area. Regensburg, Germany, 2003, s. 176 – 178, ISSN: 1682-1777.

2002

SEDLÁK, P. Interpretace snímku Landsat TM pro tvorbu map kvartérních sedimentů. In Balej, M., Oršulák, T. (ed), Geoinformatika. Sborník příspěvků XX. jubilejního výroční ho sjezdu ČGS Evropská integrace – česká společnost a krajina, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, UJEP, Ústí nad Labem, 2002, s. 68-77, ISBN: 80-7044-410-X.

SEDLÁK, P. Kvartérní sedimenty zjistitelné metodami dálkového průzkumu Země. In Dubcová, A., Kramáreková, H. (ed), Geografické informácie 7. Zborník příspěvků XIII. kongresu SGS Slovensko a integrujúca sa Európa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UKF, Nitra, 2002, s. 306-314, ISBN: 80-8050-542-X.

SEDLÁK, P. Using Landsat TM data for mapping of the Quternary deposits in central Sweden. In Geographica 37. Acta Universitatis Palackiane Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 77-81, ISBN: 80-244-0544-X.

2001

SEDLÁK, P. DMR při rekonstrukci geologického podloží: od dat k vizualizaci. In Růžička, J. (ed), GIS … Ostrava 2001. Sborník 8. ročníku konference s mezinárodní účastí GIS … Ostrava, VŠB – TUO, Ostrava, 2001, ISSN 1213-2454.

SEDLÁK, P. Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map. In Jedlička, K. (ed), Úloha kartografie v geoinformační společnosti. Sborník příspěvku 14. kartografické konference Úloha kartografie v geoinformační společnosti v Plzni, Západočeská univerzita, Plzeň, 2001, ISBN: 80-7082-781-5.

SEDLÁK, P. Digitální geologická data pro geografické aplikace v GIS. Geografie – Sborník ČGS, č. 2, ročník 106, Praha, 2001, s. 100 – 109, ISSN: 1212-0014.

SEDLÁK, P. Příprava barev pro tvorbu legend tematických map do výuky regionální geografie. In Létal, A. (ed), Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvku výroční konference ČGS Česká geografie v období rozvoje informačních technologií v Olomouci, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001, ISBN: 80-244-0365-X.

VOŽENÍLEK, V., KIRCHNER, K., KONEČNÝ, M., KUBÍČEK, P., LÉTAL, A., PETROVÁ, A., ROTHOVÁ, H., SEDLÁK, P. Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Vydavatelství UP, Olomouc, 2001, 186 s., ISBN: 80-244-0383-8.

2000

FŇUKAL, M., SEDLÁK, P. Administrativně-územní model mnohonárodního státu na příkladu Bosny a Hercegoviny. In Čuka, P.(ed), Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov - Geografické štúdie Nr.7. Acta Universitatis Matthaei Belii. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica, 2000, s. 80-87. ISBN 80-8055-443-9.

SEDLÁK, P., VOŽENÍLEK, V. Slepé mapy ve výuce zeměpisu. In Wahla, A. (ed), Učebnice geografie 90. let. Sborník příspěvků z konference Učebnice geografie 90. let v Ostravě, Ostravská univerzita, Ostrava, 2000, s. 179-183, ISBN 80-7042-798-1.

SEDLÁK, P. Sources of Digital Geological Data in the Czech Republic. In Geographica 36. Acta Universitatis Palackiane Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2000, s. 65 -70, ISBN: 80-244-0195-9.

1999

SEDLÁK, P. Digitální geologická data v ČR. In Voženílek,V.(ed), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference Integrace prostorových dat v Olomouci, Vydavatelství UP, Olomouc, 1999, s. 63-72, ISBN 80-244-00030-0.