Citační ohlas

HUB, M., ZATLOUKAL, M.: Towards Establishing a Score of Usability Evaluation. E+M : Economics and Management. 2009, roč. 12, č. 2, s. 156-168. ISSN 1212-3609. Citováno:Sedlák, P. Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map. In Jedlička, K. (ed), Úloha kartografie v geoinformační společnosti. Sborník příspěvku 14. kartografické konference Úloha kartografie v geoinformační společnosti v Plzni, Západočeská univerzita, Plzeň, 2001, ISBN 80-7082-781-5.

 

HUB, M.: Economic Evaluation of Usability of Public Administration Information Systems. In Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. 1st edition. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 43-50. ISBN 978-80-7395-190-0. ISSN 1211-555X. Citováno:Sedlák, P. Modely barev v koncepci značkového klíče tematických map. In Jedlička, K. (ed), Úloha kartografie v geoinformační společnosti. Sborník příspěvku 14. kartografické konference Úloha kartografie v geoinformační společnosti v Plzni, Západočeská univerzita, Plzeň, 2001, ISBN 80-7082-781-5.

 

Šimonová, S. Modelování procesů a dat pro zvyšování kvality. 2009, ISBN 978-80-7395-205-1 Citováno: SEDLÁK, P., ZÁVODNÍK, P. Družicová data při monitoringu změn využití země města Olomouce. In Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 608-615, ISBN 80-7042-788-4

 

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL. Michal. Model of Usability Evaluation of Web Portals Based on the Fuzzy Logic. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. 2010, issue 4, vol. 7, s. 21-30. ISSN 1790-0832. Citováno:Sedlák, P., Komárková, J., Piverková, A. Identification of Movement Barriers for Physically Impaired People in the City Environment by Means of Spatial Analyses. In Revetria, R., Mladenov, V., Mastorakis, N. RECENT ADVENCES in APPLIED COMPUTR SCIENCE: Procedings of the 9th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS'09). Genova, Italy: WSEAS Press, 2009. p. 247-252. ISBN 978-960-474-127-4. ISSN 1790-5109.

 

Bresfelean, Vasile Paul, Ghisoiu, Nicolae DSS module for teaching staff activities. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-Activities and information security and privacy, Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 2009, p. 292-296, ISSN 1790-5117 Citováno: Kopáčková, H., Komárková, J., Sedlák, P. Decision making with textual and spatial information. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS, Issue 3, Volume 5, March 2008, s. 258-266, ISSN 1790-0832  na stránkách: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/25-497.pdf

 

Bresfelean, Vasile Paul, Ghisoiu, Nicolae  Higher Education Decision Making and Decision Support Systems. WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 2, Volume 7, February 2010, ISSN 1790-1979 Citováno: Kopáčková, H., Komárková, J., Sedlák, P. Decision making with textual and spatial information. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS, Issue 3, Volume 5, March 2008, s. 258-266, ISSN 1790-0832  na stránkách: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/25-497.pdf

 

Bachmann, Pavel. Disparity obcí v oblasti poskytování informací. E+M : Economics and Management. 2009, roč. 13, č. 2, s. 125-136. ISSN 12123609. Citováno: Kala, T., Komárková, J., Sedlák, P.Management pro řešení disparit. Disparity v hospodaření obcí v Královéhradeckém a v Pardubickém Kraji. Gaudeamus,
Univerzita Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-395-1.

 

HUB, Miloslav, ČAPKOVÁ, Věra. Comparison of heuristic evaluation and user testing of public administration portal. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS. 2009, Issue 4, Volume 3, s. 59-66. ISSN 2074-1294. Citováno: Komárková, J., Sedlák, P., Novák, M., Slavíková, V., Musilová, A. Problems in Usability of Web-Based GIS. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 419-425. ISBN 978978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

 

Šimonová, S., Kopáčková, H.EDocument in eGovernment. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Volume 7, Issue 1, January 2010, s. 92-101, ISSN 17900832. Citováno: Kopáčková, H., Komárková, J., Sedlák, P. Decision making with textual and spatial information. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS, Issue 3, Volume 5, March 2008, s. 258-266, ISSN 1790-0832  na stránkách: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/25-497.pdf

 

HUB Miloslav, ČAPEK Jan, MYŠKOVÁ Renáta, ROUDNÝ Radim. Usability versus security of authentication. International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA '10). Tenerife: WSEAS Press, 2010. s. 57-61. ISBN 978-960-474-254-7. ISSN 1792-6718. Citováno: SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., PIVERKOVÁ, A. Spatial analyses help to find movement barriers for physically impaired people in the city environment - Case study of pardubice, Czech Republic. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS. Greece: WSEAS Press, 2010, Volume 7, Issue 1, s. 122-131. ISSN 17900832.

 

HUB Miloslav, ČAPEK Jan, MYŠKOVÁ Renáta. Relationship between security and usability - authentication case study. International journal of computers and communications. 2011, vol. 5, issue 1, s. 1-8. ISSN 2074-1294. Citováno: P. Sedlák, J. Komárková, A. Piverková. Spatial analyses help to find movement barriers for physically impaired people in the city environment - Case study of pardubice, Czech Republic. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS. Greece: WSEAS Press, 2010, Volume 7, Issue 1, s. 122-131, ISSN: 17900832., P. Sedlák, J. Komárková, A. Piverková. Geoinformation Technologies Help to Identify Movement Barriers for Physically Impaired People. In Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Special Edition. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 125-133. ISSN 1211-555X. ISBN 978-80-7395-209-9., P. Sedlák, J. Komárková, M. Jedlička, R. Hlásný, I. Černovská. The use of modelling tools for modelling of spatial analysis to identify high-risk places in barrier-free environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, Issue 1, Volume 5, 2011. ISSN 2074-1308.

 

Dobesova, Z. Visual programming language in geographic information systems. Recent Researches in Applied Informatics, Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory, AICT `11, Prague, WSEAS Press, 2011. s. 276-280., ISBN 978-1-61804-034-3. Citováno: SEDLÁK, P., KOMÁRKOVÁ, J., JEDLIČKA, M., HLÁSNÝ, R., ČERNOVSKÁ, I. Modelling of spatial analyses processes for purpose of detection of weak points in barrier-free environment. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 412-419. ISBN 978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

ŠTĚRBA, Z., STACHOŇ, Z., ŠASINKA, Č., ZBOŘIL, J., BŘEZINOVÁ, Š. Metodika evoluce kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. In Geodetický a kartografický obzor. 57 /99, 8, str. 199-205. Praha, 2011. ISSN 0016-7096. Citováno: SEDLÁK, P., HUB, M., KOMÁRKOVÁ, J., VÍŠEK, T. Nový přístup k testování a hodnocení kvality map. In Geodetický a kartografický obzor. 56/98, 9, 2010, Praha, s. 182-188. ISSN 0016-7096.

Litan, D., Mocanu (Virgolici), A., Olaru, S., Apostu, A., Market Research – a significant step in propelling a business or a solution for the egovernmentsystems to the top. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS, Issue 2, Volume 5, 2011. Citováno: J. Komarkova, P. Sedlak, K. Langrova, Information Society and its Development in the Czech Republic”, WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, vol. 7, no. 9, pp. 1483-1494, 2008.

 

DOBESOVA, Z. Programming language Python for data processing,

Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE 2011), Prague, WSEAS Press, 2011, pp. 4866-4869. ISBN: 978-142448163-7. Citováno: Sedlák, P., Komárková, J., Jedlička, M., Hlásný, R., Černovská, I. Modelling of spatial analyses processes for purpose of detection of weak points in barrier-free environment. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on ACS. Malta: WSEAS Press, 2010. pp. 419-412. ISBN: 978-960-474-225-7. ISSN 1792-4863.

 

BAŤA, R. Veřejná správa, C. H. Becka. Praha. Citováno: SEDLÁK, P., JIRAVA, P. Metody zpracování a vizualizace prostorové informace v rámci udržitelného rozvoje. In Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. 1. Vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice 2011. Kapitola 3, s. 28 – 37. ISBN: 978-80-7395-424-6.