Pavel Sedlák je odborným asistentem na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jeho zaměřením jsou geografické informační systémy, dálkový průzkum Země a kartografie. V současnoti je ve středu jeho zájmu hodnocení použitelnosti map a webových GIS aplikací a využití geoinformačních technologií při řešení otázek bezbariérového prostředí ve městech.